Exodus I Skapande Reträtt I Levande konst I Anafora I En glipa i tiden I Nu

 

Levande konst handlar om skapande och möte.
En brännpunkt mellan den inre och yttre resan.
Och så ge livet ny gestalt, igen och igen.

Välkommen, Anna-Clara

Anna-Clara Birgersson, 070-769 49 08, info@levandekonst.se