Exodus I Skapande Reträtt I Levande konst I Anafora I En glipa i tiden I Nu
KURS PÅ STIFTELSEN BERGET I RÄTTVIK, 13 - 16 NOVEMBER 2014


...en glipa i tiden på
vägen genom livet

Dagar av att utforska, upptäcka och ge form.

I enkelt väglett skapande ger vi
utrymme för intoning och nyorientering,
en glipa i tiden på vägen genom livet.

Du får möjlighet att i rörelse och ord, form och färg undersöka ditt nuläge och din riktning.
Du bär på både frågorna och svaren, och blir vägledd med inspiration och övningar genom processen.

Tillsammans delar vi Bergets rytm med utrymme och frihet att vila, skapa, be, äta och gå i skogen. Vi gör inre resor
till musik och yttre vandringar på Berget. Vi grundar oss i basal kroppskännedom och provar olika material, från lera
till papper via oljepastell. Enkelt material för skapande ingår.
Inga förkunskaper behövs!

Dagarna tillsammans ger ett kärl för intryck och uttryck. Genom processen att tydliggöra och
formulera ger vi näring åt vårt inre liv .
Färdkost för försoning!

Anna-Clara är uttryckande konstterapeut och sjukgymnast och arbetar som ledare,
hon är del av Helige Demetrios ortodoxa församling i Kristianstad.

Se www.berget.se

Anna-Clara Birgersson, 070-769 49 08, info@levandekonst.se