Exodus I Skapande Reträtt I Levande konst I Anafora I En glipa i tiden I Nu
NU


För närvarande är verksamheten i levande konst mindre aktiv i det yttre!
Då och då ett samtal, här och där en föreläsning.

Det kan också bli en Cirkel av dikt framöver, eller Stunder för skapande.

Hör gärna av dig med dina frågor och idéer,
om du vill komma och delta eller om du vill ordna en samling.

Malmö Ekumeniska Kvinnoråd
– ett forum för gemenskap och utbyte mellan kvinnor i Malmö

Se program 2014 >

Anna-Clara Birgersson, 070-769 49 08, info@levandekonst.se