Exodus I Skapande Reträtt I Levande konst I Anafora I En glipa i tiden I Nu

 

Tillsammans i levande konst

I Levande konst rör vi oss mellan väglett skapande och stillhet.
Vi skapar utrymme för färg, form, lera och ord,
utan krav på prestation eller teknik.
Kroppen förankras i sittande och varsam rörelse.
Tystnad och delande ger vila till fördjupning.
Tillsammans är de
länkar mellan kropp, själ och ande.

Kroppen och konsten blir vår mötesplats
med riktning mot inre och yttre försoning.
Så blir mötesplatsen en bön.

Om du vill veta mer om Uttryckande konstterapi, som är en grundsten i Levande konst, läs
"Bröd - om mystik och uttryckande konstterapi" Du finner skriften här >> (PDF som öppnas i eget fönster)
Anna-Clara Birgersson, 070-769 49 08, info@levandekonst.se