Exodus I Skapande Reträtt I Levande konst I Anafora I En glipa i tiden I Nu
SKAPANDE RETREAT

"Vi låter skapande och varande bli vår kontaktyta, väg in i bön och dialog med
vårt innersta och Gud. Vi skapar utifrån naturens gåvor och kryddar med färg, musik och ord.
Vi går till att bottna i steget och finna vårt avstamp i Gud och pilgrimens riktning,
inåt och vidare."

Anna-Clara Birgersson och Lisa Krogdal

I Skapande Retreat erbjuds tillflykt och reträttplats undan vardagen. Retreaten präglas av väglett, enkelt skapande varvat med stilla varande.
I väglett skapande arbete rör vi oss i de olika konstnärliga språken utan krav på prestation eller teknik. Vi skapar utrymme för målande, skrivande, rörelse och rytm. Inspireras av platsen med dess natur. Vissa övningar sker utomhus. Arbetet sker både individuellt och i grupp, inom- och utomhus.
Du behöver inga förkunskaper för att delta, du har allt du behöver.

Värmland… Österlen… Ökenlandskapet…
Skapande Retreat hålles på olika platser: Värmland, Killans Bönegård på Österlen och på Anafora, en kristen koptisk retreatfarm i det Egyptiska Saharas ökenlandskap.
Skilda miljöer som alla inbjuder till enkelhet med dess rikedom: Närvaro i meditativ stillhet och bön där tystnad är redskap för det lyhörda inre lyssnandet.
Miljön präglar formen. Skapande Retreat berikas av platsens mystik och specifika tillgångar: OlivSkörd i gryningen på Anafora. Meditativ gång i det öppna landskapet på Österlen i havets närhet. Pilgrimsvandring i de stilla djupa skogarnas Värmland.
Konstnärliga uttryck och naturens gåvor och symboler blir spännande bryggor mellan vår inre och yttre verklighet.

Retreatledare
Anna-Clara Birgersson, dipl Uttryckande Konstterapeut, leg Sjukgymnast.
Lisa Krogdal, dipl Uttryckande Konstterapeut, Diakon.

Vi kan efter tid och möjlighet på uppdrag hålla Skapande Retreat på önskad plats i Sverige.
Välkommen med dina idéer!

Nästa retreat >> (PDF som öppnas i eget fönster)

Anna-Clara Birgersson, 070-769 49 08, info@levandekonst.se